Enero 2019

Transformación Cultural - Carmen Polo - Axa

Video - Carmen Polo, Axa España

Victoria Gismera, Directora de PeopleMatters, entrevista a Carmen Polo, Directora de Personas y Organización en Axa España.

Autor: 
Victoria Gismera

Actividad y publicaciones

Top